Для відображення інформації щодо діяльності виробників електричної енергії за «зеленим» тарифом  працює веб-сайт Гарантованого покупця із автоматизованою інформаційною системою «Формування  аналітичних звітів щодо діяльності виробників електричної  енергії з відновлюваних джерел енергії» для проведення аналізу  планових та фактичних параметрів виробників електричної енергії  з відновлювальних джерел енергії. На веб-сайті Гарантованого покупця  створено інтерфейс для подачі виробниками електроенергії із  альтернативних джерел прогнозного відпуску електричної енергії,  інтерфейс перегляду небалансів учасником балансуючої групи та  інтерфейс розрахунку витрат, понесених Гарантованим покупцем на балансуючому ринку. 


На виконання вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» та з метою забезпечення можливості організації і проведення торгів на ринку «на добу наперед» на першому (початковому) етапі впровадження повномасштабного ринку електричної енергії, ДП «Енергоринок» модернізував «Імітаційну модель роботи ринку на добу наперед» в частині обробки блочних заявок та розпочав її тестування із учасниками ринку. Також в 2018 році розпочато роботи щодо встановлення, налаштування та тестування програмного комплексу «Оператора ринку».


У відповідності до рішень Ради ОРЕ та з метою забезпечення цілісності, достовірності та неспростовності технологічної інформації, на основі якої ДП "Енергоринок" здійснює оперативні розрахунки, ведуться роботи щодо підтримки та розвитку інфраструктури  кваліфікованого електронного підпису  (КЕП) в ОРЕ:

  • Впроваджено в промислову експлуатацію застосування КЕП для макетованої технологічної інформації (цінових заявок, заявок робочої потужності та заявлених обсягів споживання, виробітку та відпуску електричної енергії) та фінансової інформації, яку суб'єкти ОРЕ надсилають до ДП "Енергоринок".
  • На базі ДП "Енергоринок" функціонує акредитований центр сертифікації ключів ринку електричної енергії (АЦСК РЕЕ), включений як кваліфікований надавач довірчих послуг до Довірчого списку відповідно до Закону України “Про електронні довірчі послуги”.

В ДП "Енергоринок" здійснюється реалізація організаційно-технічних заходів щодо підвищення рівня інформаційної безпеки, визначених за результатами аудиту інформаційної безпеки за міжнародним стандартом ISO 27001, зокрема впроваджено сучасні апаратно-програмні комплекси для виявлення складних загроз та для керування інформаційною безпекою. Це надало можливість здійснювати централізований автоматизований збір та аналіз подій в локальній мережі, оперативно виявляти спроби несанкціонованого доступу та втручання в роботу локальної комп’ютерної мережі, приховані ознаки дії шкідливого програмного забезпечення, організовувати ефективний захист від загроз, які не виявляються наявними антивірусними засобами, побудованим на основі сігнатурного аналізу.