13.06.2019  До уваги суб’єктів ОРЕ! 11.06.2019 відбулись позачергові збори Ради ОРЕ

11 червня 2019 року відбулись позачергові збори Ради Оптового ринку електричної енергії України, на яких були розглянуті питання згідно
з порядком денним.

З протоколом позачергових зборів Ради Оптового ринку електричної енергії України від 11 червня 2019 року №14 можна ознайомитись в розділі Рада ОРЕ.

 
10.06.2019  До уваги суб’єктів ОРЕ! 11.06.2019 відбудуться позачергові збори Ради ОРЕ

11 червня 2019 року о 15-00 відбудуться позачергові збори Ради Оптового ринку електричної енергії України.Місце проведення зборів – ДП «Енергоринок», м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27, 4-й поверх, кім. 407. 

Порядок денний:
1. Щодо врегулювання питання фактичних розрахунків на ОРЕ.
2. Різне.

 
06.06.2019  Щодо оплати вартості товарної продукції виробникам електроенергії з альтернативних джерел енергії за червень 2019 року

Шановні колеги!

Відповідно до Закону України «Про альтернативні джерела енергії» та Закону України «Про електроенергетику» держава гарантує забезпечення здійснення оптовим постачальником електричної енергії України у кожному розрахунковому періоді повної оплати виробникам з альтернативних джерел вартості електричної енергії, виробленої на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої відповідно до статті 17-3 цього Закону, незалежно
від величини встановленої потужності чи обсягів її відпуску.

Згідно статті 15-1 Закону України «Про електроенергетику»
ДП «Енергоринок» здійснює розподіл коштів виробникам електричної енергії зі свого поточного рахунку із спеціальним режимом використання виключно на підставі алгоритму, встановленого НКРЕКП.

З 01.07.2019 згідно з Законом України «Про ринок електричної енергії» запроваджується нова модель ринку електроенергії, а нормативно-правові акти, що регулюють діяльність оптового ринку електричної енергії, в тому числі постанова Регулятора від 29.12.2017 №1611 «Про алгоритм розподілу коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії» втрачають чинність, що позбавляє можливість ДП «Енергоринок» виконати вимоги Законів України
«Про електроенергетику» та «Про альтернативні джерела енергії» в частині забезпечення повної оплати вартості електричної енергії суб’єктам господарювання, яким встановлено «зелений» тариф, за червень 2019 року.

З метою забезпечення положень вищезазначеного законодавства України, ДП «Енергоринок» листом від 23.05.2019 №01/26-10461 звернулось до НКРЕКП з проханням внести зміни у червні 2019 року до алгоритму розподілу коштів, встановленого постановою НКРЕКП від 29.12.2017 №1611, щодо першочергової виплати коштів виробникам, повні розрахунки з якими гарантовані державою, в період з 18 по 27 червня п.р.

Станом на 06.06.2019 відповідь від НКРЕКП не надходила, про що
ДП «Енергоринок» також поінформовано Кабінет Міністрів України та Комітет ПЕК Верховної Ради України.

 
31.05.2019  До уваги суб’єктів ОРЕ!

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), постановою від 22.04.2019 №584 погоджено рішення Ради Оптового ринку електричної енергії України (далі – Рада ОРЕ) від 10.04.2019 (пункт 3.2.2 протоколу №9) щодо затвердження Порядку проведення перерахунків платежів на Оптовому ринку електричної енергії України за січень 2019 року (далі – Порядок).

ДП «Енергоринок» (ДПЕ) надає роз’яснення (рекомендації) з урахуванням рішення Ради ОРЕ (п.7.1 протоколу зборів №13 від 22.05.2019) стосовно виконання пункту 2.1 Порядку суб’єктами Оптового ринку електричної енергії України (далі – ОРЕ) в частині надання до ДПЕ щоденних погодинних фактичних даних згідно з ІПР (АСКОЕ, 30817, 30900).

 
29.05.2019  До уваги суб’єктів ОРЕ!

Шановні колеги!

ДП «Енергоринок», у зв’язку з втратою чинності з 01.07.2019 
Закону України «Про електроенергетику», Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання електричної енергії повідомляє, що 01.07.2019 припиняють дію договори між ДП «Енергоринок» та:

  • постачальниками електричної енергії;
  • виробниками електричної енергії;
  • операторами систем розподілу;
  • ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО».

 

До уваги виробників електричної енергії з альтернативних джерел:

ДП «Енергоринок» припиняє купівлю електричної енергії у  виробників електричної енергії з альтернативних джерел з 01 липня 2019 року.

Порядок оформлення договірних відносин щодо купівлі електричної енергії, яку вироблено з альтернативних джерел передбачено Законом України «Про ринок електричної енергії»

 
27.05.2019  До уваги суб’єктів ОРЕ! 22.05.2019 відбулись збори Ради ОРЕ

22 травня 2019 року відбулись збори Ради Оптового ринку електричної енергії України, на яких були розглянуті питання згідно
з порядком денним.

З протоколом зборів Ради Оптового ринку електричної енергії України від 22 травня 2019 року №13 можна ознайомитись в розділі Рада ОРЕ.

 
21.05.2019  До уваги суб’єктів ОРЕ! 22.05.2019 відбудуться збори Ради ОРЕ

22 травня 2019 року о 10-00 відбудуться збори Ради Оптового ринку електричної енергії України, на яких будуть розглядатися питання згідно з порядком денним.

Місце проведення засідання – ДП “Енергоринок”, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27, 4-й поверх, кім. 407.

 
20.05.2019  До уваги учасників ринку!

З метою забезпечення впровадження кваліфікованого електронного підпису (КЕП) до програмного комплексу Оператора ринку XMTrade/PXS (ПК ОР) у відповідності до вимог Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку просимо учасників РДН/ВДР в триденний термін надати офіційним листом наступні дані: ПІБ, email, робочий телефон та сертифікати КЕП уповноважених осіб, які мають право надавати інформацію до ПК ОР. Файли сертифікатів КЕП слід надсилати на електронну пошту Оператора ринку certs@oree.com.ua, при цьому в електронному листі обов’язково вказати назву та код ЕІС учасника ринку.

При наявності декількох уповноважених осіб, кожна отримає індивідуальний логін та пароль для доступу до ПК ОР, пов’язаний з відповідним сертифікатом КЕП.

Для інформаційного обміну з ПК ОР можуть використовуватися сертифікати КЕП, видані будь-яким кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг (акредитованим центром сертифікації ключів), відомості про який внесено до Довірчого списку та сертифікати якого відповідають національним стандартам України. Перелік кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг розміщено за посиланням.

У випадку відсутності кваліфікованого електронного підпису в уповноваженої особи пропонуємо звертатися в Акредитований центр сертифікації ключів ринку електричної енергії.

 
16.05.2019   До уваги суб’єктів ОРЕ!

 


В рамках реалізації Закону України "Про ринок електричної енергії”,  01.01.2019 року стартувала реформа роздрібного ринку електроенергії. На оптовому ринку розпочали роботу нові суб’єкти – оператори системи розподілу ОСР, оператор системи передачі - ДП "НЕК "УКРЕНЕРГО", (ОСП – надалі ОСР/П) та електропостачальники (Постачальники). Суттєвих змін зазнали умови купівлі-продажу електричної енергії та алгоритми формування і визначення обсягів купівлі-продажу електричної енергії ОСР та Постачальниками. Найбільший вплив зазнав процес адміністрування ОСР/П всіх інших суб’єктів ОРЕ в рамках своїх меж здійснення ліцензованої діяльності. Як наслідок,  суттєво збільшилися (у порівнянні з періодом роботи до 01.01.2019) обсяги обміну даними комерційного обліку електричної енергії (макети 10019, 30817, 30900, АСКОЕ), якими формалізується процес такого адміністрування та відповідно ускладнилися алгоритми формування та обробки даних макетів.

 

Все зазначене вище потребує виконання достатньо великого обсягу робіт з боку, як ДП "Енергоринок", так і ОСР/П на щомісячній основі.

На практиці це означає наступне: для всіх ОСР/П кожен місяць внаслідок зміни суб’єктного складу ліцензіатів (наприклад поява нових постачальників чи виробників, або навпаки відмова від роботи діючих постачальників), що працюють на його території, необхідне формування структурно нових макетів та внесення відповідних змін до програмного забезпечення в частині формування, надання та прийому даних макетів 10019, 30817, 30900, АСКОЕ. Це є передумовою для своєчасної організації обміну даними комерційного обліку електричної енергії та проведення розрахунків обсягів та вартості електричної енергії купленої-проданої на ОРЕ України суб'єктами ОРЕ.

 

В зв’язку з цим, суб’єкти господарської діяльності, які мають намір здійснювати купівлю-продаж електричної енергії  на ОРЕ України, не пізніше, ніж за п’ять робочих днів до 1-го числа місяця наступного за розрахунковим, повинні надати ДП "Енергоринок" належним чином оформлені документи, зокрема, договір купівлі-продажу електричної енергії з усіма додатками та документи згідно з вимогами Порядку реєстрації автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії на ОРЕ України (крім Акту перевірки готовності АСКОЕ суб’єкта ОРЕ до формування даних для розрахунків), за умови попередньо погоджених ДП "Енергоринок" технічного завдання та робочого проекту на створення  АСКОЕ суб'єкта.

 

Додатково звертаємо увагу на обставини, які будуть мати місце у квітні-травні 2019 року, а саме: в зв’язку з святковими днями 28 квітня та 1 травня, вихідними днями буде період з 27 квітня по 1 травня 2019 року включно. 

 
16.05.2019  До уваги кандидатів у Члени ОРЕ!

Відповідно до Додатка 6 до Договору між Членам Оптового ринку електричної енергії України (Інструкція про порядок вступу до членів Оптового ринку електричної енергії України суб’єктів, які здійснюють підприємницьку діяльність з виробництва, розподілу та постачання електричної енергії) суб’єкти господарської діяльності можуть порушити питання про вступ до Членів Оптового ринку електричної енергії України з дати отримання ліцензій Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

 

Згідно з підпунктом в) пункту 3.2 Додатка 7.6 до Договору між Членам Оптового ринку електричної енергії України (Регламент роботи Секретаріату Ради ОРЕ) Секретаріат Ради Оптового ринку електричної енергії України направляє електронною поштою робочі матеріали разом з протоколами робочих груп для ознайомлення Голосуючим та Неголосуючим директорам не менше ніж за три дні до проведення зборів Ради Оптового ринку електричної енергії України.

У зв’язку з зазначеним вище, суб’єктам господарської діяльності, які мають намір стати Членами Оптового ринку електричної енергії України,
не менше ніж за п’ять днів до проведення чергових зборів Ради Оптового ринку електричної енергії України необхідно надати до Секретаріату Ради Оптового ринку електричної енергії України, функції якого виконує ДП «Енергоринок», належним чином оформлену заяву щодо вступу до Членів Оптового ринку електричної енергії України разом
із документами, які додаються до неї.

 
10.05.2019  До уваги суб’єктів ОРЕ! 10 травня 2019 року відбулись позачергові збори Ради ОРЕ
Читати більше 
 
08.05.2019  До уваги суб’єктів ОРЕ! 10.05.2019 відбудуться позачергові збори Ради ОРЕ
Читати більше 
 
06.05.2019  До уваги суб’єктів ОРЕ! 02 травня 2019 року відбулись позачергові збори Ради ОРЕ
Читати більше 
 
26.04.2019  До уваги суб’єктів ОРЕ! 02.05.2019 відбудуться позачергові збори Ради ОРЕ
Читати більше 
 
25.04.2019  До уваги суб’єктів ОРЕ! 23 квітня 2019 року відбулись збори Ради ОРЕ
Читати більше 
 
23.04.2019  До уваги суб’єктів ОРЕ!
Читати більше 
 
27.03.2019  До уваги суб’єктів ОРЕ! 22 березня 2019 року відбулись збори Ради ОРЕ
Читати більше 
 
19.03.2019  До уваги суб’єктів ОРЕ! 22.03.2019 відбудуться збори Ради ОРЕ
Читати більше 
 
19.03.2019  До уваги суб’єктів ОРЕ! 18 березня 2019 року відбулись позачергові збори Ради ОРЕ
Читати більше 
 
15.03.2019  До уваги учасників ринку! (Семінар для учасників ринку з метою навчання учасників ринку роботі з програмним комплексом оператора ринку XMtrade®/PXS)
Читати більше 
 
14.03.2019  До уваги суб’єктів ОРЕ!
Читати більше 
 
14.03.2019  До уваги суб’єктів ОРЕ! 18.03.2019 відбудуться позачергові збори Ради ОРЕ
Читати більше 
 
12.03.2019  До уваги Членів Оптового ринку електричної енергії України
Читати більше 
 
11.03.2019  До уваги суб’єктів ОРЕ! 12.03.2019 відбудуться позачергові збори Ради ОРЕ
Читати більше 
 
06.03.2019  До уваги суб’єктів ОРЕ! Інформація щодо відміни проведення позачергових зборів Ради ОРЕ
Читати більше 
 
28.02.2019  До уваги суб’єктів ОРЕ!
Читати більше 
 
28.02.2019  До уваги суб’єктів ОРЕ! Інформація щодо переносу дати проведення позачергових зборів Ради ОРЕ
Читати більше 
 
26.02.2019  До уваги суб’єктів ОРЕ!
Читати більше 
 
18.02.2019  До уваги суб’єктів ОРЕ! 21.02.2019 відбудуться збори Ради ОРЕ
Читати більше 
 
13.02.2019  До уваги суб’єктів ОРЕ!
Читати більше 
 
13.02.2019  До уваги суб’єктів ОРЕ! 13 лютого 2019 року відбулись позачергові збори Ради ОРЕ
Читати більше 
 
13.02.2019  До уваги суб’єктів ОРЕ! 13.02.2019 відбудуться збори Ради ОРЕ
Читати більше 
 
12.02.2019  До уваги суб’єктів ОРЕ!
Читати більше 
 
12.02.2019  До уваги суб’єктів ОРЕ! 12 лютого 2019 року відбулись позачергові збори Ради ОРЕ
Читати більше 
 
11.02.2019  До уваги суб’єктів ОРЕ! 12.02.2019 відбудуться позачергові збори Ради ОРЕ
Читати більше 
 
08.02.2019  До уваги електропостачальників та операторів системи розподілу!
Читати більше 
 
08.02.2019  До уваги суб’єктів ОРЕ! 31.01.2019 відбулись збори Ради ОРЕ
Читати більше 
 
08.02.2019  До уваги суб’єктів ОРЕ! 06.02.2019 відбулись позачергові збори Ради ОРЕ
Читати більше 
 
06.02.2019  До уваги електропостачальників, постачальників універсальних послуг, постачальника «останньої надії» та операторів системи розподілу/передачі щодо здійснення розрахунків за лютий 2019 року!
Читати більше 
 
06.02.2019  До уваги електропостачальників, постачальників універсальних послуг, постачальника «останньої надії» та операторів системи розподілу/передачі
Читати більше 
 
05.02.2019  До уваги електропостачальників, постачальників універсальних послуг, постачальника «останньої надії» та операторів системи розподілу/передачі щодо здійснення розрахунків за лютий 2019 року!
Читати більше 
 
05.02.2019  До уваги електропостачальників та операторів системи розподілу/передачі щодо здійснення розрахунків за січень 2019 року!
Читати більше 
 
04.02.2019  До уваги суб’єктів ОРЕ! 06.02.2019 відбудуться позачергові збори Ради ОРЕ
Читати більше 
 
04.02.2019  31 січня 2019 року відбулись Щорічні загальні збори Членів Оптового ринку електричної енергії України
Читати більше 
 
01.02.2019  До уваги електропостачальників щодо оплати за електричну енергію за січень 2019 року!
Читати більше 
 
01.02.2019  До уваги електропостачальників, постачальників універсальних послуг, постачальника «останньої надії» та операторів системи розподілу/передачі щодо здійснення розрахунків за січень 2019 року!
Читати більше 
 
31.01.2019  До уваги електропостачальників, постачальників універсальних послуг, постачальника «останньої надії» та операторів системи розподілу/передачі щодо здійснення розрахунків за січень 2019 року!
Читати більше 
 
30.01.2019  До уваги суб’єктів ОРЕ! 29,30 січня 2019 року відбулись позачергові збори Ради ОРЕ
Читати більше 
 
30.01.2019  До уваги електропостачальників, постачальників універсальних послуг, постачальника «останньої надії» та операторів системи розподілу/передачі щодо здійснення розрахунків за січень 2019 року!
Читати більше 
 
30.01.2019  До уваги Членів Оптового ринку електричної енергії України
Читати більше 
 
29.01.2019  До уваги суб’єктів ОРЕ! 30.01.2019 відбудеться продовження позачергових зборів Ради ОРЕ
Читати більше 
 
28.01.2019  До уваги суб’єктів ОРЕ! 29.01.2019 відбудуться позачергові збори Ради ОРЕ
Читати більше 
 
28.01.2019  До уваги суб’єктів ОРЕ! 22 січня 2019 року відбулись збори Ради ОРЕ
Читати більше 
 
25.01.2019  До уваги суб’єктів ОРЕ!
Читати більше 
 
22.01.2019  До уваги суб’єктів ОРЕ!
Читати більше 
 
22.01.2019  До уваги електропостачальників, постачальників універсальних послуг, постачальника «останньої надії» та операторів системи розподілу/передачі щодо здійснення розрахунків за січень 2019 року
Читати більше 
 
17.01.2019  До уваги суб’єктів ОРЕ! 22.01.2019 відбудуться збори Ради ОРЕ
Читати більше 
 
16.01.2019  До уваги електропостачальників, постачальників універсальних послуг, постачальника «останньої надії» та операторів системи розподілу/передачі щодо здійснення розрахунків за січень 2019 року
Читати більше 
 
16.01.2019  До уваги суб’єктів ОРЕ! 14,15.01.2019 відбулись позачергові збори Ради ОРЕ
Читати більше 
 
11.01.2019  До уваги суб’єктів ОРЕ! (Щодо тестування програмного забезпечення оператора ринку)
Читати більше 
 
04.01.2019  До уваги суб’єктів ОРЕ!
Читати більше 
 
03.01.2019  До уваги Членів Оптового ринку електричної енергії України
Читати більше 
 
29.12.2018  До уваги суб’єктів ОРЕ! Щодо продовження терміну отримання примірників договорів купівлі-продажу електричної енергії та/або додаткових угод
Читати більше 
 
27.12.2018  До уваги суб’єктів ОРЕ! Щодо отримання примірників договорів купівлі-продажу електричної енергії та/або додаткових угод
Читати більше 
 
26.12.2018  ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Читати більше 
 
22.12.2018  ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Читати більше 
 
22.12.2018  Привітання директора ДП "Енергоринок" з професійним святом - Днем енергетика
Читати більше 
 
21.12.2018  До уваги суб’єктів ОРЕ! 27.12.2018 відбудуться позачергові збори Ради ОРЕ
Читати більше 
 
20.12.2018  До уваги суб’єктів ОРЕ!
Читати більше 
 
20.12.2018  До уваги суб’єктів ОРЕ! Щодо укладання двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії
Читати більше 
 
19.12.2018  До уваги суб’єктів ОРЕ! Щодо укладання двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії
Читати більше 
 
17.12.2018  До уваги суб’єктів ОРЕ! Щодо укладання двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії
Читати більше 
 
14.12.2018  До уваги суб’єктів ОРЕ! 13.12.2018 відбулись позачергові збори Ради ОРЕ
Читати більше 
 
10.12.2018  До уваги суб’єктів ОРЕ! 13.12.2018 відбудуться позачергові збори Ради ОРЕ
Читати більше 
 
03.12.2018  До уваги суб’єктів ОРЕ! 04.12.2018 відбудуться позачергові збори Ради ОРЕ
Читати більше 
 
29.11.2018  До уваги суб’єктів ОРЕ! 22 листопада 2018 року відбулись збори Ради ОРЕ
Читати більше 
 
27.11.2018  До уваги суб’єктів ОРЕ! 30.11.2018 відбудуться позачергові збори Ради ОРЕ
Читати більше 
 
02.11.2018  До уваги суб’єктів ОРЕ!
Читати більше 
 
11.10.2018  ДП "Енергоринок" підписано договір на закупівлю послуг з впровадження, підтримки (обслуговування) та надання права на користування програмним забезпеченням для функціонування ринку “на добу наперед” та внутрішньодобового ринку.
Читати більше 
 
11.10.2018  Повідомляємо виробників, постачальників, передавальну та розподільчі компанії, що ДП "Енергоринок" розпочало тестування доопрацьованої автоматизованої інформаційної системи "Імітаційна модель роботи ринку на добу наперед"
Читати більше 
 
31.08.2018  До уваги суб’єктів ОРЕ! 29 серпня 2018 року відбулись позачергові збори Ради ОРЕ
Читати більше 
 
23.08.2018  До уваги суб’єктів ОРЕ! 29.08.2018 відбудуться позачергові збори Ради ОРЕ
Читати більше 
 
23.08.2018   Привітання директора ДП "Енергоринок" з Днем Незалежності України
Читати більше 
 
26.06.2018  До уваги суб’єктів ОРЕ! 21.06.2018 відбулись чергові збори Ради ОРЕ
Читати більше 
 
19.06.2018  До уваги суб’єктів ОРЕ! 21.06.2018 відбудуться збори Ради ОРЕ
Читати більше 
 
05.06.2018  До уваги суб’єктів ОРЕ! 04.06.2018 відбудуться позачергові збори Ради ОРЕ
Читати більше 
 
11.05.2018  Інформація щодо отримання кодів EIC
Читати більше 
 
26.04.2018  Інформація щодо технічних вимог (протоколи, формати, уніфіковані стандарти передачі та/або обміну даних, тощо) до учасників ринку для роботи на ринку на добу наперед та внутрішньодобовому ринку
Читати більше 
 
26.04.2018  До уваги власників облігацій ДП "Енергоринок"
Читати більше 
 
27.02.2018  До уваги суб’єктів ОРЕ! 27.02.2018 відбулись позачергові збори Ради ОРЕ
Читати більше 
 
27.02.2018  До уваги суб’єктів ОРЕ! Інформація щодо переносу часу проведення зборів Ради ОРЕ
Читати більше 
 
23.02.2018  До уваги суб’єктів ОРЕ! 19.02.2018 відбулись збори Ради ОРЕ
Читати більше 
 
22.02.2018  Щодо перенесення позачергових зборів Ради ОРЕ з 26.02.2018 на 16:00 27.02.2018.
Читати більше 
 
21.02.2018  До уваги суб’єктів ОРЕ! 26.02.2018 відбудуться позачергові збори Ради ОРЕ
Читати більше 
 
13.02.2018  До уваги суб’єктів ОРЕ! 19.02.2018 відбудуться збори Ради ОРЕ
Читати більше 
 
07.02.2018  01 лютого 2018 року відбулись Щорічні загальні збори Членів Оптового ринку електричної енергії України
Читати більше 
 
26.01.2018  До уваги суб’єктів ОРЕ! 22 січня 2018 року відбулись збори Ради ОРЕ
Читати більше 
 
17.01.2018  До уваги суб’єктів ОРЕ! 22.01.2018 відбудуться збори Ради ОРЕ
Читати більше 
 
10.01.2018  До уваги суб’єктів ОРЕ!
Читати більше